Gwneud Apwyntiad


Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod â ni wyneb yn wyneb, neu os oes angen i chi ddod ag unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer ffurflen gais, bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw i ddod i un o'n tair canolfan gwasanaethau cwsmeriaid. 

Gallwch alw heibio o hyd os oes gennych ymholiadau syml, fel casglu bin bwyd neu fagiau glas ac ati.

Cyn trefnu eich apwyntiad rydym yn argymell eich bod yn creu cyfrif. Dim ond ychydig funudau sydd eu hangen i wneud hyn, ac os bydd angen i chi ganslo neu aildrefnu eich apwyntiad, byddwch yn gallu rheoli eich apwyntiadau'n gyflym ac yn hawdd ar-lein, ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Creu cyfrif Parhau fel gwestai  Mewngofnodi