Archeb marwolaeth - cwestiynau

Coronafeirws (Covid-19) 

Oherwydd y pandemig coronofirws, o hyn ymlaen bydd apwyntiadau cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau dros y ffôn yn unig. Gwnewch apwyntiad ac yna byddwn yn eich ffonio i gofrestru ar ôl i ni dderbyn y gwaith papur angenrheidiol gan y Meddyg a / neu'r Crwner. Ni fydd angen i chi fod yn bresennol yn yr apwyntiad. 

Dewiswch y swyddfa a'r dyddiad cyntaf sydd ar gael. Mae'n bwysig bod gennym eich rhif ffôn a chyfeiriad e-bost lle bo hynny'n bosib.

Dim ond o fewn 5 diwrnod i ddyddiad y farwolaeth y byddwch yn gallu trefnu apwyntiad ar-lein. Ar gyfer unrhyw amgylchiadau eraill ffoniwch ni ar 01267 228210.