Gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin

Coronafeirws (COVID-19) 

 Er mwyn dilyn cyngor ac atal lledaeniad y Coronafeirws, mae’r holl apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi eu hatal yn awr yn ein swyddfeydd yn Swyddfa Gofrestru Rhydaman, Neuadd y Dref, Llanelli a Pharc Myrddin, Caerfyrddin.

 Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gwasanaeth Cofrestru

 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y gall y Gwasanaeth Cofrestru ddechrau gwneud apwyntiadau eto, ond dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

 Rydym yn gweithio'n galed iawn ar hyn o bryd i baratoi ein swyddfeydd ac i newid sut y byddwn yn gweithio gyda'n cwsmeriaid a'n cymunedau.  Ein prif flaenoriaeth yw eich cadw chi a'n tîm yn ddiogel.

 Cyn gynted ag y gallwn, byddwn yn dechrau cymryd apwyntiadau ac archebion eto.

 Dyma rai o'r pethau y byddwn yn eu gwneud: 

  • Arwyddion sy'n rhoi chyngor ar sut i gadw'n ddiogel yn ein hadeiladau
  • Sgriniau wrth ddesgiau i'ch diogelu chi a'n tîm
  • Hylif diheintio dwylo ym mhob swyddfa i chi a'n tîm
  • Glanhau pob swyddfa bob dydd a rhwng apwyntiadau
  • Dulliau newydd o weithio i leihau gymaint â phosibl yr amser yr ydym yn ei dreulio gyda chi
  • Dulliau newydd o weithio er mwyn osgoi trafod arian parod

Rydym am wneud hyn ond parhau i roi'r gofal cwsmer gorau posibl i chi.  Eich diogelwch chi a'n tîm yw ein prif flaenoriaeth ac rydym am ddiolch i chi am eich amynedd parhaus wrth i ni sicrhau bod popeth yn barod.

Nodwch, bydd apwyntiadau i gofrestru marwolaeth yn cael eu gwneud dros y ffôn. A fyddech cystal â gwneud eich apwyntiad drwy ein system archebu a byddwn yn eich ffonio pan fyddwn wedi cael y gwaith papur angenrheidiol gan y meddyg a/neu’r crwner. Ni fydd angen i chi ddod i apwyntiad eich hun. 

Ffoniwch ni ar 01267 228210 yn ystod oriau’r swyddfa os oes gennych gwestiynau pellach.  

Croeso i System Cofrestru Sir Gaerfyrddin

(Caiff y system archebu hon ei chynnal ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin gan Zipporah sydd â mynediad at y data personol a gyflenwir gennych ar gyfer eich archeb) 

I archebu dystysgrif genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, cliciwch 'ma
 
I gofrestru genedigaeth, cliciwch 'ma
 
I gofrestru marwolaeth,  cliciwch 'ma 
 
Hysbysiad priodascliciwch 'ma 
 
Hysbysiad partneriaeth sifil, cliciwch 'ma