Gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin

Croeso i System Cofrestru Sir Gaerfyrddin

(Caiff y system archebu hon ei chynnal ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin gan Zipporah sydd â mynediad at y data personol a gyflenwir gennych ar gyfer eich archeb)

Oherwydd y pandemig coronofirws, o hyn ymlaen bydd apwyntiadau cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau dros y ffôn yn unig. Gwnewch eich apwyntiad trwy ein system archebu ac yna byddwn yn eich ffonio i gofrestru ar ôl i ni dderbyn y gwaith papur angenrheidiol gan y Meddyg a / neu'r Crwner. Ni fydd angen i chi fod yn bresennol yn yr apwyntiad. 

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar hyn o bryd yn cael eu gohirio nes ein bod trwy'r cyfnod y pandemig. Gall rhieni nawr wneud eu cais am fudd-dal plant neu gredyd cyffredinol cyn i'r enedigaeth cael ei cofrestru. 

Ni fyddwn yn ymgymryd ag unrhyw hybyseb briodas neu bartneriaeth partneriaeth sifil yn ystod yr amser hwn. 

Rydym ar gael yn ystod oriau swyddfa os oes angen i chi siarad â ni. Ffoniwch 01267 228210. 

 

I archebu dystysgrif genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, cliciwch 'ma
 
I gofrestru genedigaeth, cliciwch 'ma
 
I gofrestru marwolaeth,  cliciwch 'ma 
 
Hysbysiad priodascliciwch 'ma 
 
Hysbysiad partneriaeth sifil, cliciwch 'ma