Gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Coronafeirws (Covid-19) 

PWYSIG  - DIWEDDARIAD Pandemig Coronafirws 26/09/2020

Bydd apwyntiadau ar gael yn ein swyddfa yn Neuadd y Dref Llanelli ar gyfer preswylwyr sy'n byw ym mharth cyfyngedig Llanelli YN UNIG gan na chaniateir i'r breswylwyr hyn fynychu apwyntiadau yn ein swyddfeydd Caerfyrddin neu Rhydaman.

Dylai breswylwyr sy’n byw y tu allan y parth cyfyngedig wneud apwyntiadau yn ein swyddfeydd yng Nghaerfyrddin neu yn Rhydaman yn unig

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. 

 

Croeso i System Cofrestru Sir Gaerfyrddin

(Caiff y system archebu hon ei chynnal ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin gan Zipporah sydd â mynediad at y data personol a gyflenwir gennych ar gyfer eich archeb) 

Rydym yn parhau i gymryd apwyntiadau wyneb i wyneb i gofrestru genedigaethau ac i rhoi hysbysiadau i briodi neu ymrhywio mewn i bartneriaeth sifil.

Bydd apwyntiadau i gofrestru marwolaethau'n cael eu cwblhau dros y ffôn. Dylech drefnu eich apwyntiad drwy ein system archebu a byddwn yn eich ffonio ar ôl i ni gael y gwaith papur angenrheidiol o'r meddyg a/neu'r crwner. Dewiswch Ystafell Caerfyrddin 3 YN UNIG.  Ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad yn bersonol.

Ffoniwch ni ar 01267 228210 yn ystod oriau swyddfa neu anfonwch e-bost i cofrestru@sirgar.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. 

 

I archebu dystysgrif genedigaeth, marwolaeth, priodas neu barneriaeth sifil cliciwch 'ma

I gofrestru genedigaeth cliciwch 'ma

I gofresru marwolaeth cliciwch 'ma

Hysbysiad priodas cliciwch 'ma

Hysbysiad partneriaeth sifil cliciwch 'ma